jeftine avionske karte za sezonu -ljeto 2017god Avionske karte - Samo ptice lete jeftinije

jeftine avionske karte | jeftine avio karte

Call Now770-963-9684 

 

Jeftine avio karte

travel agencija

Hvala vam da posjecujete nasu stranicu.

Mi Nudimo 100% zadovoljstvo kupaca 'na�im klijentima i prijateljima travelbih.com

 

avionske karte

Call Now770-963-9684

jeftine zrakoplovne karte - - cheap airline tickets

Dragi prijatelji

Cijelu transakciju rezerviranja I izdavanja

avio karata mozete obaviti �online�.

Ovo je najjednostavniji nacin da dodjete do avio karata

po najpristupacnim cijenama.

"" Samo Ptice Lete Jeftinije ""

avionske karte , avionskekarte, jeftine karte avionske avionske karte , avionskekarte, jeftine karte avionske avionske karte , avionskekarte, jeftine karte avionske avionske karte

Call Now�770-963-9684

avionske karte , avionskekarte, jeftine karte avionske

Travel Agencija

- IATA licencu za prodaju avio karata godine 1418. - rezervacija i prodaja avio karata svih avio kompanija prisutnih na id / I tr�i�te
- Doma�i i me�unarodni avio karata
- Ugovori sa 41 aviokompanija
- Amadeus sistem prilikom kupovine letova smo direktne rezervacije avio karata i rent a car-a - rezervacija ulaznica putem interneta www.travelbih.com
- Isporuka karte na ku�nu adresu e-po�te

Chat soba

 

 

Na�a stranica obecava da ce pronaci najbolje opcije za vas let i na� strucni savjeti za putovanje za dobivanje najjeftinije avio karate,

Podijeli na Facebook

Podijeli na Facebook

 

Ovdje mo�ete sigurno rezervirati let online i kupiti

jeftine avio karta u nekoliko minuta.


jeftine karte avionske  

Video AvioKarta.COM

Facebook pridruzute nam se

.

Vijesti
 

oslobodjenje


Bosnian Genocide


Glas Amerike -

 

Enjoy Life - Bosnia & Herzegovina 

Dodatni linkovi

Klix.ba


youtube.com


Baggage cjenovnik


Provjera rezervacije


Vrijeme dolaska leta

passenger-right

Google

 

 

DW World Bosna

 

 

avionske karte za

 

 

 

 

 

Avionske Karte za Bosnu

 

avio karte za

 

 

Avio Karte za Zagreb

 

 

 

 

 

Welcome to TravelBiH.com

 

Stranica travelbih.com nudi jeftine karte za letove dijaspore na svim europskim destinacijama

 

Prona�ite avio karta za sve destinacije preko rezervacija sistema "Amadeus"

 

Jeftini letovi Dubrovnik | Zagreb | Sarajevo | Split | Beogradu i za sigurno i najjeftinije

 

Nudimo avio karta prema bilo koji zrakoplovnoj luci u svijetu. Na�e stru�no i ljubazno osoblje putni�ke agencije, pomo�i �e vam da dobijete najbole i najjeftinije letove

za vase putovanje. nazovite nas mi �emo sigurno odu�eviti

Ako ste fleksibilni sa datume putovanja, na ovoj stranici mo�ete u�tedjeti mnogo novca

 

Izdajemo jeftine avionske karte za vase najmilije sa polaskom iz Sarajeva-Zagreb-Dubrovnik-Split u jednom pravcu ili dva

TravelBiH - "" Samo ptice lete jeftinije "

 

  

 


 

 

 

 

 

 

Specijalne ponude >> Jeftine avionske karte

avionske karte

Avio karte za ljeto 2017

Avionske karte New York u Zagreb 1 stopi $670-690 avionsku kartu za Sarajevo 2 stopa $ 899

Letovi iz Minneapolis Zagreb 1 stp 1020 $ avionska karta za 2 Sarajevo stopa $ 1155

avionske karte iz Washingtona u Zagreb 1 stop 670-690 letovi za Sarajevo 2 stopa $ 1080

Low cost letovi su dostupni i iz drugih gradova SAD-a.

.Kod nas svi va�i snovi postanu stvarnost!

Nazovite odmah770-963-9685

 

 

 

 

 

 

 

 

Don't Miss a Great Travel Deal Again!

   Ime & Tel:    Email:    

Subscribe to our deals and receive secret promos by Email or SMS. 100% Privacy Guaranteed!

 

Zadovoljan putnik se uvijek vra�a na mjesto gdje je pruzena najbolju uslugu. Na mjestu gdje se sastao s ljubaznim i profesionalnim osobljem, i gdje su sva obe�anja su ispunjeni s nama putuju uspje�ne, kreativne ljude koji cijene svoje vrijeme

i nisu spremni da ga povjeriti nikome. Ljudi koji cijene na� trud i iskrenost, koji imaju povjerenja u nas.

Putujte s nama .. prevladava kvaliteta ... Samo ptice lete jeftinije.

 

Obroci po posebnoj narud�bi

Putnici koji su za vjerske, zdravlje ili bilo kojeg drugog razloga ne smije jesti hranu koja se nudi u doba godine, aviokompanije nude izbor posebnih jela, kao �to su ishrana, vegetarijanac, muslimanski Hallal, indijska, ko�er, hranu za dojen�ad ili djecu. Rezervirati obrok posebnim kako je potrebno pitati za vrijeme kupovine avionske karte u na�oj turisti�koj agenciji.


E-Ticketili�Avio Karte

E-TICKET Pra�enje novih tehnologija u svijetu i avio industriji je modernizirana svoju "ticketing" i potpuno (osim par izuzetaka) ukinula tiskanje papira avionske karte. Ulaznica postoji u elektronskom formatu na rezervacije sistem za aviokompanije i postupak check-in "check in" trebate samo paso�. (Da bi se olak�ala procedura za kontrolu i mi �emo e-karta je poslao e-mail). Pomo�u ovog sistema, direktan kontakt sa klijentom je opcionalno i karte se mogu izdati i poslati na bilo koje mjesto u svijetu u samo nekoliko minuta..

Kucni ljubimci

Va�i ku�ni ljubimci mogu letjeti s tobom, osim ako zabranjeno od strane dr�ave u kojima se prevoze. Ovisno o njihovoj te�ini, mo�e se izvr�iti u putni�koj kabini ili u prtlja�niku zrakoplova, u odgovaraju�u posudu i odre�zenim uvjetima. Sva potrebna dokumentacija za va�eg ljubimca �ete nau�iti iz va�eg avionske ..

avionske karte

 

10

razloga

za posjetiti Sarajevo

 

 

 • 1

   

  Odli�na polazna ta�ka


  jeftine avionske karte

  Sarajevo se nalazi u srcu Jugoisto�ne Evrope i odli�na je polazna ta�ka za obilazak cijelog regiona. Samo 126 kilometara ju�nije nalazi se sredi�te regije Hercegovina, suncem okupani Mostar, �iji se simbol � Stari most nalazi na UNESCO-ovoj listi za�ti�enih spomenika kulture. Fascinantni Dubrovnik, grad-muzej na morskoj obali, udaljen je 239 kilometara od Sarajeva, a glavni grad hrvatske primorske regije Dalmacija � Split je na 246 kilometara od Sarajeva. Sarajevo je 293 kilometara udaljeno od glavnog grada Srbije Beograda, 405 kilometara od Zagreba, glavnog grada Hrvatske, te 231 kilometar od crnogorske prijestolnice - Podgorice.

  • 2

    

   Vrhunska vrijednost za novac


   avionske karte croatia airline


   Sarajevo je u samom vrhu na listi evropskih glavnih gradova u kojima posjetitelji za svoj novac dobijaju odli�nu vrijednost. Bilo da je rije� o smje�taju, kupovini suvenira, zanimljivim turama po gradu, posjetama atrakcijama, ukusnom obroku u vrhunskom restoranu sa spektakularnim pogledom, ve�ernjem provodu u nekom od top klubova, wellness tretmanu i zdravstvenim uslugama, ili o nezaboravnom vikendu u nekom od ski resorta koji se nalaze u blizini grada, Sarajevo �e svoje posjetitelje sigurno iznenaditi vrhunskim odnosom cijene i kvaliteta koji �e za svoj novac dobiti.  • 3

    

   Mjesto bogate historije


   jeftina avionska karta

   U Sarajevu �ete nai�i na tragove neolitske butmirske civilizacije, Ilira, Rimljana, Slavena, ostav�tine srednjovjekovnog Bosanskog kraljevstva, Osmanskog i Austrougarskog carstva, Kraljevine i Socijalisti�ke Republike Jugoslavije... Samo u posljednjih 100 godina Sarajevo se nalazilo u 6 razli�itih dr�ava, bilo svjedokom Sarajevskog atentata, Prvog i Drugog svjetskog rata, XIV Zimskih olimpijskih igara, najdu�e opsade jednog grada u modernoj historiji... Sarajevo je mjesto bogate historije i svojim posjetiteljima ima za ispri�ati mno�tvo fascinantnih pri�a.  • 4

    

   Jedinstvena kulturna mje�avina


   jeftine avio karte , jeftine aviokarte ,

   Na granicama Bosne i Hercegovine su se stotinama godina dodirivala dva velika carstva - Osmansko i Autrougarsko, koja su u to doba predstavljala i dvije pole svijeta � isto�nu i zapadnu, islamsku i kr��ansku. To je Bosnu i Hercegovinu i njezin glavni grad i odredilo da postane raskr��e svjetova, mjesto gdje se, u srcu Balkana, dodiruju i u jedno spajaju Istok i Zapad. Sarajevo je i jedan od rijetkih gradova gdje tokom desetominutne �etnje mo�ete nai�i na bogomolje najzna�ajnijih monoteisti�kih religija svijeta - pravoslavnu i katoli�ku crkvu, sinagogu i d�amiju. Sve te tradicije za�inile su i jedinstvenom u�inile kulturnu mje�avinu Sarajeva.  • 5

    

   Opu�taju�i ritam


   avionske karte -- avionskekarte

   Svaki grad ima svoj jedinstveni ritam, a ritam Sarajeva je lagan i opu�taju�i. Sarajlije obi�avaju satima sjediti i dru�iti se sa prijateljima uz kafu ili neko drugo pi�e, pa ta �zarazna� navika vrlo brzo pre�e i na posjetitelje Sarajeva, koji posjet glavnom gradu Bosne i Hrcegovine gotovu u pravilu iskoriste kako bi usporili �ivotni ritam i prona�li vremena za u�ivanje u dokolici. U Sarajevu ne morate sve obaviti i obi�i danas, ve� ne�to mo�ete ostaviti i za sutra, a dana�nji, prelijepi dan mo�ete iskoristiti da zauzmete udobno mjesto u nekom od sarajevskih kafi�a i vrijeme provedete ne rade�i ni�ta, ili skoro pa ni�ta.  • 6

    

   Idealna veli�ina


   croatia airlines avio karte

   Sarajevo je dovoljno veliko da u njemu ima mnogo toga za vidjeti i do�ivjeti, a istovremeno i dovoljno malo i kompaktno da gdje god po�elite mo�ete sti�i pje�ice. Pje�a�enje je, definitivno, najbolji na�in obilaska gotovo svih sarajevskih znamenitosti, od kojih se ve�ina nalazi u radijusu od svega nekoliko kilometara. To je i najbolji na�in da otkrijete sve �ari uskih ulica u starom dijelu grada, ali i ljepote sarajevskih fasada ukra�enih fascinantnim reljefima. Ukoliko vam se, ipak, ne mili pje�a�iti, nemojte brinuti � cijena taxi prevoza je me�u najpovoljnijim u Evropi, pa ovo prevozno sredstvo mo�ete iskoristiti ne samo da obi�ete grad, nego i da posjetite neko od obli�njih izleti�ta.  • 7

    

   Prekrasna priroda


   avionska karta . avionskakarta

   Uz sve one prednosti koje jedan glavni grad posjetitelju mo�e ponuditi, u Sarajevu �ete dobiti mogu�nost i da se za svega desetak minuta vo�nje, ili manje od sat vremena �etnje, na�ete potpuno izvan urbanog miljea, u prekrasnoj i netaknutoj prirodi, okru�eni zelenilom i hladom drve�a i svje�inom rijeka i poto�i�a, gdje �e vas opiti miris cvije�a i prelijepo glasanje ptica. Zimi sve to obijeli, a skijali�ta na kojima su odr�ana takmi�enja u sklopu XIV Zimskih olimpijskih igara svega su pola sata vo�nje udaljena od grada, pa se za�as mo�ete na�i u prekrasnoj planinskoj ku�ici, gdje �ete uz pucketanje vatre u kaminu u�ivati u zimskoj �aroliji.  • 8

    

   Sigurna destinacija


  • jeftine avionske karte -- jeftineavionskekarte

   Iako su �irom grada jo� uvijek vidljivi ratni o�iljci, Sarajevo se danas ubraja me�u najsigurnije glavne gradove u Evropi. Ne postoje kvartovi koje treba izbjegavati, ali Vam, ipak, preporu�ujemo da se u ve�ernjim satima dr�ite osvijetljenih ulica. Savjetujemo Vam i da se �uvate d�eparo�a, posebno u javnom prevozu, te da svoje nov�anike ne nosite u zadnjim d�epovima, ili ruksacima. Ukoliko ste stigli automobilom, preporu�ujemo Vam da ga parkirate na neki od parkinga pod nadzorom, a savjetujemo Vam i da budete oprezni prilikom odlaska u prirodu � neka podru�ja su jo� uvijek minirana. Ipak, ukoliko se naoru�ate zdravim razumom u Sarajevu, ne biste trebali nai�i na bilo kakvu neprijatnost.  • 9

    

   Ukusna i organska hrana


   avionske karta za hrvatsku

   Jutro u Sarajevu zapo�inje tradicionalnom bosanskom kafom, koja se slu�i u malim bakrenim posudama (d�ezvama). Uz ru�ak tu je izbor vina uzgajanih u vinogradima Hercegovine iz autenti�nih sorti gro��a �ilavka i Blatina, a ve�ernja zabava gotovo je nezamisliva bez Sarajevskog piva, dobivenog iz gradske pivnice, koja djeluje jo� od 1888. godine. Tradicionalna hrana vrlo je ukusna i organskog je porijekla. �evabd�inice nude �evap�i�e � grilovane mesne valjutke servirane u pljosnatom hljebu (somun), a��inice bogat izbor tradicionalnih kuhanih jela, a u buregd�inicama mo�ete izabrati neku od bosanskih pita.  • 10

    

   Gostoljubivi i prijatni ljudi


   avionske karte za bosnu

   Ako ljepotu jednog grada �ine ljudi, onda Sarajevo definitivno spada me�u najljep�e gradove na svijetu. Jer, ono po �emu je Sarajevo nadaleko poznato jeste gostoljubivost i prijatnost njegovih stanovnika, koji �e se svojski potruditi da putniku boravak u njihovom gradu u�ine posebnim. Bilo da vam treba preporuka za izlazak van, ili ste se izgubili i potrebna vam je uputa, ne oklijevajte obratiti se prolaznicima, konobarima ili trgovcima i pitati ih za ono �to vas zanima. Nerijetko �ete uz odgovor dobiti i interesantnu pri�u, pa se nemojte iznenaditi ukoliko u Sarajevo do�ete kao turista, a iz njega odete kao Sarajlija.


  jeftine avionske karte

   

   

  Ako zelite da razmjenite linkove sa nama,�

   

  Postavite nas link na vasu stranice i obavjestite nas na e-mail�travelbih@hotmail.com

  • www.jeftinezrakoplovnekarte.com

  • Jeftini avionske karte iz Amerike u Evropu .sa jeftine Zrakoplovne karte iz Evrope za Ameriku.Nudimo Najjeftinije avio karte Jeftine avionske karte
  • .Avionske karte Europa jeftine karte za Evropu avio karte za letove Evropi

  • www.jeftinezrakoplovnekarte.com
  • Avionske karte za Europa Jeftine Avionske karte za Europa Rezervirajte kartu za Evropu Jeftini letovi za Sarajevo Beograd Srbija travel
  • www.sjedinjeneamerickedrzave.com

  • Zelite da letite za Sjedinjene Americket Drzave u Jednom pravcu ili povratne karte Letite sa SjedinjeneAmerickeDrzave.com Dragi putnici ako ne-nadzete najjeftinije avionske karte na nasoj search engine nazovite nas mi cemo vas 100% obradovati tel 770-963-9685�

  • www.samopticeletejeftinije.com Jeftine karte za Sarajevo Jeftine zrakoplovne karte Avio Karte za Sarajevo

  • Bosnjaci� travel Jeftino travel Avionske Karte za Sarajevo  booking Avio Karata Avionske Karte za Sarajevo

  • samo ptice lete jeftinije�Jeftine Avio Karte Avionske Karte za Dubrovnik Avio Karata za split Jeftine Avio Karte�za

  • www.jeftineavionskekarte.net Rezervacija Leta za Sarajevo Jeftine Avionske Karte za Sarajevo Internet Kupovina

  • Jeftine Avionske Karte za Dubrovnik  Avionske Karte za Dubrovnik Jeftine karte za Zagreb Avio Karte za Zagreb

  • www.jeftineaviokarte.com

  • Sarajevo Zagreb Beograd Dubrovnik Split Zadar Rjeka�Online Kupovina Karata Jeftine Avio Karte za Dubrovnik

   Rezervacija Karti za Avion  Kupovina Karata za Sarajevo Jeftine karte za Dubrovnik Jeftine avio karte za sarajevo Avio Karte za Dubrovnik

   Avio Karte  Avio Karte za Zagreb   Samo Ptice Lete Jeftinije� tel 770-963-9685�Avionske karte� za

  • www.travelagencija.com

  • Ukoliko letite prema gradovima Europe tu Vam vjerovatno niko nemo�e ponuditi povoljnije uslove putovanja od nas. Mi smo ubje?eni da Vam mo�emo ponuditi najbolje veze i jeftine cijene do Sarajeva, Zagreba, Beograda, Dubrovnika, Splita....itd.�

  • www.bosnjacitravel.com

  • Obavjestavamo nase drage putnike da smo poceli sa prodajom avio karata za sezonu - Ljeto 2017 god.�Avionske Karte za Zagreb Avionske Karte za Zagreb Kupovina Avio Karata Rezervacija Leta za Zagreb Avio Karte

  • www.beogradtravel.com

  • Beograd Travel iz USA za Europu Jeftine Karte iz Europe za USA-Tel 770-963-9684�  Jeftine Avionske Karte za Zagreb  Croatia airlines

  • Avio karte Croatia airlines  Croatia airline avio karte Avionskekarte� za Aviokarte�� za ameriku Avio karta za usa

    

  • www.mostartravel.com

  • Ukoliko letite prema gradovima Europe tu Vam vjerovatno niko nemo�e ponuditi povoljnije uslove putovanja od nas. Mi smo ubje?eni da Vam mo�emo ponuditi najbolje veze i jeftine cijene do Sarajeva, Zagreba, Beograda, Dubrovnika, Splita....itd.�

    

  • www.avionskekarte.net

  • Jeftine Avionske Karte llc Jeftine Avio Karte iz USA za Europu Jeftine Avionske Karte iz Europe za Ameriku Samo Ptice Lete Jeftinije Bujrum Tel 770-963-9684 ...jeftine Avio Karte za Ameriku   Avionskakarta za ameriku

  • www.SrbijaTravel.com

  • Jeftine Avio Karte iz USA za Europu -�
   Jeftine Avio Karte iz Europe za USA. Samo Ptice Lete Jeftinije � BUJRUM. Tel 770-963-9685 .

  • www.aviokarte.eu

  • Avio Karte iz Amerike za Europu Za putnike koji dolaze iz Europe za USA. Molim vas nazovite na telefon Tel 770-963-9685�

  • www.jeftine.com

  • jeftine avio karte za sve destinacije shodno vasim potrebama. Kupite avio karte putem interneta i ustedite...bujrum

   Bosna travel Avionske Karte za Usa Avionske Karte za Usa Jeftine karte za Usa Avio Karte za Usa Jeftine Avio Karte za Usa

   beograd travel Jeftine Avionske Karte za BiH Internet Kupovina Avionske Karte za BiH bih travel 

  • www.travelbih.com

  • Jeftine Avio Karte iz USA za Europu - Jeftine Karte iz Europe za USA. Jeftine Avionske Karte Samo Ptice Lete Jeftinije -770-963-9685

  • www.avionske.com

  • Avionske karte cemo vam objezbijediti po garantovano najJeftinijim avio cijenama. Nudimo vam kvalitetnu uslugu i najeftinije cijene avio karti iz svih gradova Sjeverne Amerike za Sarajevo, Zagreb, Beograd, i ostale dijelove Europe.�

  • www.aviokarta.com

  • Ukoliko letite prema gradovima Europe tu Vam vjerovatno niko nemo�e ponuditi povoljnije uslove putovanja od nas. Mi smo ubje?eni da Vam mo�emo ponuditi najbolje veze i jeftine cijene do Sarajeva, Zagreba, Beograda, Dubrovnika, Splita....itd.�

  • www.avionskakarta.com

  • Avionska Karta i rezervacije �
   Ovde mozete sigurno rezervirati i kupiti Jeftine karte online u nekoliko minuta.

  • Avio Karte za Hrvatsku Jeftine Avio Karte za Hrvatsku Rezervacija Karti za Avion Kupovina Karata za Bosnu Avio Karte

  • www.jeftinakarta.com

  • Dragi putnici ako ne-nadzete najjeftinije avionske karte na nasoj search engine nazovite nas mi cemo vas 100% obradovati

  • Jeftine Avionske Karte za Hrvatsku Avionske Karte za Hrvatsku Kupovina Avio Karata Jeftine karte za Hrvatsku

  • www.jeftinaavionskakarta.com

  • Jeftine Avionske Karte llc Samo Ptice Lete Jeftinije Jeftina Avionska Karta iz USA za Europu - Jeftine Avio Karte iz Europe za USA.Jeftina karta I najbolje veze tel 770-963-9684avio Karata za Hrvatsku Avio Karte Najjeftinije Avionske Karte

    

  • www.SREBRENICATRAVEL.com

  • Srebrenica Travel Jeftine Avio Karte iz Amerike za Europu.Sarajevo Zagreb Split Dubrovnik Beograd. Sa

  • SrebrenicaTravel iz Europe za Ameriku.Nudimo Najjeftinije Avionske karte�

  • JEFTINE AVIONSKE KARTE LLC Rezervacija Leta za Bosnu Jeftine Avionske Karte za Bosnu Avionske Karte za Bosnu
   pridruzite nam se� Molim VAS kliknite na LIKE ili Svidza mi se HVALA

  • www.jeftineavijonskekarte.com

  • Jeftine avijonske karte -Pored najnizih cijena avionski karti sa polaskom iz Amerike, kod nas mozete kupiti Jeftine avio karte za vase najmilije sa polaskom iz Europe za Ameriku.Samo Ptice Lete Jeftinije

   

  • www.jeftinekarteavionske.com

  • Jeftine karte avionske za europu Avionske Karte za Bosnu  Kupovina Avio Karata  Jeftine karte za Bosnu

   Online Rezervacija  Avio Karte za Bosnu  Avionska Karta za   Jeftine Avio Karte za Bosnu  Avio Karte za Kupovina Karata za Dubrovnik

   Avio Karte bosna travel Rezervacija Leta za Dubrovnik

  • www.avijonskekarte.com

  • www.jeftinekarteonline.com

  • Jeftine karte online za sarajevo zagreb dubronik split Avionske Karte za BH Jeftine karte za BiH Avio Karte za BiH

   Jeftine Avio Karte za BiH Avionske karte za Croatia Croatia avio karte Croatia airlines karte Croatia� air Letovi� za Croatia

   Jeftine Avionske Karte za Ameriku Avionske Karte za Ameriku Avijonske Karte Avionske Karte za Ameriku

   Jeftine karte za Ameriku jeftine aviojonske karte

  • www.bihtravelbih.com

  • BiH TRAVEL BiH Jeftine Avio Karte iz Amerike za Europu .Jeftine Avionske Karte Za putnike koji dolaze iz Europe za Ameriku.Na ovoj stranici mozete da stupite u kontakt sa nama. Nemojte se ustrucavati da nam posaljete kritike I pohvale, kao I prijedloge za poboljsanje usluge ili ove web prezentacijewww.bihtravelbih.com


  MI CE MO VAS 100% OBRADOVATI

   

   

  Ako zelite da razmjenite linkove sa nama,�
  Postavite nas link na vasu stranice i obavjestite nas na e-mail�travelbih@hotmail.com

   

   

 

 

 

 

Jeftine avionske karte travel agencija

Vidi ne�to novo ... Sarajevo mjesto gdje zastaje dah!

"" Samo Ptice Lete Jeftinije ""

 

avionske karte , avionskekarte, jeftine karte avionske avionske karte , avionskekarte, jeftine karte avionske avionske karte , avionskekarte, jeftine karte avionske avionske karte , avionskekarte, jeftine karte avionske avionske karte , avionskekarte, jeftine karte avionske

 

avionske karte , avionskekarte, jeftine karte avionske


Ovde mozete sigurno rezervirati let online i kupiti

jeftine avio karte u nekoliko minuta.

Samo Ptice Lete Jeftinije

 

avionske karte za sarajevo

 

Kako se ovih dana susrecemo
sve ve�i broj putnika
Kojima je uskraceno putovanja
zbog neadekvatnih dokumenata,
molimo Vas da provjerite vase
putovnicu / paso� Prije kupovine karata.

Putovnica / Putovnica mora vrijediti najmanje 3,
a za pojedime destinacije �ak �est mjeseci
nakon zavrsetka putovanja.

Putnici koji imaju putovnicu / paso�
s kra�im rokom trajanja,
ne�e biti prihva�en na letu

 

jeftine karte avionske , , , jeftine avio karte ,jeftine avionske karte

Jeftini avionske karte iz Europe

Call Now770-963-9684

avionske karte ,,, jeftine avionske karte ,,, jeftine avio karte

Travel Insurance

CLASS - klase u avionu

FIRST CLASS - U prve klase, �to je najbolji.
Putnici ove klase su postavljeni na po�etku aviona, imaju ve�a i udobna sjedala, bolji kvalitet usluge (hrane, pi�a), prije leta se mogu opustiti u posebnim prostorijama na aerodromima predvi�enim za ovu klasu,
i kada se mijenja aviona na dalje destinacije, ne mo�e priu�titi da osvje�iti u kadi, istu�irati, presvu�i ... Ovaj razred imaju samo neke avio kompanije.

BUSINESS CLASS - biznis klasa.
U nekim aviokompanije, kada ne postoji prvi razred ovo je najbolja klasa. Ide isti kvalitet usluga, kao i prve klase, i aviokompanije ovisi o nivou te kvalitete.

ECONOMY CLASS - ekonomska klasa.
Predstavlja se naj�e��e koriste klase.
Kvalitet usluga u ovoj klasi mogu varirati ovisno o aviokompanije, ali ne mogu odstupati od propisanih standarda. Za razliku od prve i biznis klase, usluga ekonomske klase nije omogu�en luksuz posebnih prostorija prije leta,
i u tranzitu. U skladu sa servisa, cijena karte u ekonomskoj klasi je najni�a.

 

travel bih -- jeftine avionske karte

avionske karte , jeftine avio karte zagreb

Travel Tools

avio karte za
Travel Baggage Charges

 

Obroci po posebnoj narudzbi

Putnici koji su za vjerske, zdravlje ili bilo kojeg drugog razloga ne smije jesti hranu koja se nudi u doba godine, aviokompanije nude izbor posebnih jela, kao �to su ishrana, vegetarijanac, muslimanski Hallal, indijska, ko�er, hranu za dojen�ad ili djecu. Rezervirati obrok posebnim kako je potrebno pitati za vrijeme kupovine avionske karte u na�oj turisti�koj agenciji.

Video

 

Kucni ljubimci

Va�i ku�ni ljubimci mogu letjeti s tobom, osim ako zabranjeno od strane dr�ave u kojima se prevoze. Ovisno o njihovoj te�ini, mo�e se izvr�iti u putni�koj kabini ili u prtlja�niku zrakoplova, u odgovaraju�u posudu i odre�zenim uvjetima. Sva potrebna dokumentacija za va�eg ljubimca �ete nau�iti iz va�eg avionske ..

CHECK MY TRIP provjera avio karte

CHECK MY TRIPAko imate pristup Internetu, status va�e rezervacije, mo�ete provjeriti na web stranici www.checkmytrip.com. Potrebno je da sa svojim itinerer Proctor rezervaciju kod i da je u prvom polju koji �e se pojaviti na pomenutom sajtu unesete taj kod i prezime u drugom. Rezervacija Kod je alfanumeri�ki du�ine 6 znakova. Na taj na�in �ete dobiti detaljne informacije o va�em letu i status Va�e rezervacije, mo�ete izravno ispisati ili prenositi informacije putem e-maila.

E-TICKET avionske karte

E-TICKET Pra�enje novih tehnologija u svijetu i avio industriji je modernizirana svoju "ticketing" i potpuno (osim par izuzetaka) ukinula tiskanje papira avionske karte. Ulaznica postoji u elektronskom formatu na rezervacije sistem za aviokompanije i postupak check-in "check in" trebate samo paso�. (Da bi se olak�ala procedura za kontrolu i mi �emo e-karta je poslao e-mail). Pomo�u ovog sistema, direktan kontakt sa klijentom je opcionalno i karte se mogu izdati i poslati na bilo koje mjesto u svijetu u samo nekoliko minuta.

Fudbal TV chanal

Goalsarena


Avionska Karta


Avionske karte


bih travel bih


avio karte


Fudbal TV chanal

Currency Converter  

Enjoy Life Bosnia and Herzegovina

 

 

Treba vam pomo� sa aerodroma ne mo�ete hodati .

Travel agencija

Avio karta �e se pobrinuti da bih mogao dobiti na svoj

Destinacije Sa osmijehom na licu

avionske karte

 

Oslobodzenje.ba Vijesti

jeftine avionske karte

 

avio karte za hrvatsku

 

jeftine avio karte za

Avio Karte za Ameriku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jeftine avio karte za europu

 

 

Jeftine Avio Karte za Evropu

jeftine avio kartej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AvioKarta.com - 2012